Tag Archives: web 2.0

Social Meets Business

McAfee and AIIM Task Force Findings View more presentations from John Mancini

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

IT udviklingsprojekter i gymnasiet

Der har de seneste år været og er stadig mange forsøg med at anvende IT i gymansiet.   Nedenstående oversigt er hentet fra http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/It-anvendelse/Skoleprojekter.aspx   Skoleprojekter Her kan du læse mere om de 12 skoleprojekter, der er blevet udvalgt til at … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Digital borgerdialog – web 2.0

Det offentlige Danmark er slet ikke bagefter det private når det gælder digital kommunikation hvis IT og Telestyrelsens materialer om digitalisering ellers siger noget reelt om hvor langt bl.a. landets kommuner er kommet.   http://www.itst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2011/inspirationsmagasin-om-digital-borgerdialog Digital borgerdialog: http://www.itst.dk/politik-og-strategi/e-demokrati/Digital%20Borgerdialog.pdf   Rapport … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Gamification 2

Gamification vil nu med stor sandsynlighed for alvor ramme Danmark. Institut for fremtidsforskning har en nyhed på websitet om emnet efter at Harddisken har haft en udsendelse om emnet. http://www.dr.dk/harddisken/blog/2011/02/23/spil-dig-gennem-hverdagen/ http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification http://gamification.co/ http://on.ted.com/95Sh http://videos.liftconference.com/video/1191988/steffen-p-walz-the-lowdown-on http://radoff.com/blog/2010/05/24/history-social-games/

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

McKinsey’s new December Enterprise 2.0 survey

The rise of the networked enterprise: Web 2.0 finds its payday Business and Web 2.0: An interactive feature

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

IT er både samlebånd og innovation

Der er lige kommet en ny rapport fra McKinsey om det afgørende i at kunne håndtere dobbeltheden af effektive produktionsgange uden slinger i valsen og så eksperimenterende forsøg der gerne må fejle så længe vi bare lærer af det. Dobbeltheden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment