Yammer @ CapGemini

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

passion, not perks

Der gøres mange mange krumspring for at tale og skrive om arbejdsmotivation som om det var enhver anden aktivitet end netop det det er, arbejde. Her er det Googles direktør for medarbejderanliggender der har været i blækhuset.

http://www.thinkwithgoogle.com/quarterly/people/laszlo-bock-people-ops.html

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

3 indlæg om Enterprise 2.0 fra Videndanmark.dk

Emergent samarbejde med wikien

23. juni 2011 af Peter Malling

En wiki er en hjemmeside hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre. En wiki er en moderne teknologi (web 2.0), som muliggør, at mange brugere i fællesskab opbygger indhold/viden. En wiki sætter grupper i stand til at organisere og dele indhold og viden på en organisk og fri måde.

Dette er mormor-definitionen af wikien, som den serveres afWikipedia. Samme sted kan man læse, at wiki-konceptet blev opfundet af programmøren Ward Cunningham helt tilbage i 1994 – altså kun 3 år efter at Tim Berners-Lee opfandt World Wide Web. Cunningham havde verdens første wiki kørende d. 25. marts 1995, og han døbte den WikiWikiWeb.

Wiki-teknologien ses for alvor udnyttet i Wikipedia, som blev påbegyndt af Larry Sanger og Jimbo Wales den 15. januar 2001. Wikipedia står for mange som indbegrebet af hele den bølge af sociale platforme, som går under begrebet web 2.0. Og netop på Wikipedia ser vi da også den sociale videnopbygning udfolde sig for fulde gardiner i al sin pragt. I midten af 00′erne sad Harvard-professorenAndrew McAfee og funderede over denne nye bølge af web 2.0 værktøjer. Han mente, at det var en døgnflue og havde ikke tiltro til, at der kunne komme noget fornuftigt ud af, at tusinder af mennesker alle frit kunne bidrage til artiklerne i et opslagsværk. Han var overbevist om, at resultatet måtte blive et indhold, som var mangelfuldt og hærget af vandaler. Han blev derfor overrasket, da han slog ordetSkinhead op og fandt en præcis og omfattende artikel om begrebet skinheads.

Det blev startskuddet til hans udforskning af anvendelsen af web 2.0 teknologier indenfor virksomheder. Dette område døbte han Enterprise 2.0, og én af hans hovedpointer er, at web 2.0 teknologier muliggør, hvad han kalder emergent samarbejde. Det ændrer fundamentalt på den måde, organisationen fungerer på ved at viden kan emergere, dvs. opstå, udfra medarbejdernes aktive videndeling på en fælles, social platform. Det adskiller sig grundlæggende fra både email, hvor informationsudveksling sker i lukkede ”kanaler”, og fra mere traditionelle informationsplatforme, som f.eks. intranet, hvor viden distribueres fra de få til de mange.

Microsoft Sharepoint 2010 tilbyder wiki-funktionalitet, omend i en noget begrænset udgave. Men i og med at mange virksomheder allerede anvender Sharepoint til andre ting,såsom intranet, dokumenthåndtering og projektsamarbejde, er det relativt uproblematisk – teknisk set – at lancere en wiki. Få virksomheder har taget dette skridt, og færre endnu har formået at få wikien til at leve udover nyhedens interesse. Det er vigtigt at bemærke, at wikier i virksomheder følger helt andre dynamikker end wikipedia på internettet. Når wikipedia fungerer så godt, er det på grund af det meget store antal mennesker, der potentielt set kan bidrage med hvert sit lille ekspertiseområde. Hvis blot en lille promilledel af de milliarder af mennesker (dags dato 2.095.006.005, for at være helt præcis), der anvender internettet, bidrager til Wikipedia, har vi et sundt og velfungerende emergent medium. I en virksomhed er der imidlertid kun en håndfuld potentielle bidragydere indenfor et givent område, og derfor kræver det stor ledelsesmæssig bevågenhed at sikre, at en wiki bliver en succes. McAfee har skrevet om, hvad man kan gøre, både i sin oprindelige artikel Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration fra 2006 og i bogen Enterprise 2.0: new collaborative tools for your organization’s toughest challenges.

Har I en wiki på jeres arbejdsplads – f.eks. med Sharepoint som motor? Så vil vi meget gerne høre om jeres erfaringer. Skriv en kommentar herunder!

Vil du høre mere om, hvordan I kommer videre med en wiki? Så kom med til det næste møde i VidenDanmarks Sharepoint videngruppe d. 24. august kl. 9-12. Er du ikke allerede medlem, kan du komme gratis med som gæst – bare send en mail til videndanmark@videndanmark.dk.

Enterprise 2.0 bygger bro mellem smådrift og stordrift

15. marts 2011 af Finn Breddam

Traditionelt har små (nystartede, innovative, kreative) virksomheder haft en stor fordel mht videndeling: ofte sidder alle i det samme rum, alle har en tilknytning til den egentlige produktudvikling, og der er en høj grad af fælles forståelse for virksomheden, produktet, målgruppen etc. Det er nemt at spørge ud i rummet: “Hvordan er det lige man …” Eller “Hvem ved .. ” Eller “Hvor kan jeg finde noget om …”

Uformel, bredspektret videndeling med kort afstand fra problem til løsning: det giver hurtig udvikling med høj kvalitet.
Den slags virksomheder går ofte fallit, eller i stå, efter det første trin på vækststigen mod specialisering og “effektivisering”: når igangsætteren drukner i bogholderi, ansættelsessamtaler, mødereferater og annoncedesign. Og begynder at ansætte specialister til opgaverne – som til gengæld ikke forstår produktet og markedet – uden at opruste mht. systematisk videndeling og koordination.

“Smådriftsfordelene” fortoner sig – men stordriftsfordelene er svære at nå, de kræver tid: specialisering og integration/koordination mellem specialisterne. Et helt andet niveau af både kompetencer og kapital.

I den anden ende af spektret har den store, gamle virksomhed alle stordriftsfordelene. Til gengæld er en hyppig dødsårsag “kompleksitetsdøden”: det er her vi taler om videnssiloer og suboptimering, om de alt for mange adskilte IT-systemer, om den organisatoriske afdeling som en videns- og kommunikationsmæssig opdeling (barriere). I karikaturform: halvdelen af tiden går med at koordinere og planlægge de møder, der tager den anden halvdel af tiden. Og ingen ved, hvad de andre ved.

Her kommer “enterprise 2.0″ ind som en faktor, der potentielt omformer hele billedet: den lille virksomhed får hjælp til at eksplicitere (nedskrive) og organisere sin viden, og dermed gøre den “findable” og åben for fx den nyansatte specialist. Her spares ikke bare tid og undgås forkerte beslutninger – der opnås en række af de fordele mht systematik og konsekvens, som ellers har været forbeholdt de store/gamle virksomheder med indarbejdede rutiner. Fx kvalitetsstyring og dokumentation.

Den store virksomhed får modsat en række af de typiske smådriftsfordele: det bliver fx nemt at “råbe sit spørgsmål ud i lokalet” gennem en mikrobloggingsfacilitet a la Jammer/Twitter til et relevant forum, på tværs af geografi og organisation – det giver en hurtighed og fleksibilitet i problemløsningen, en “agilitet” som ellers har været forbeholdt de små/nye virksomheder hvor alle ved hvem der ved hvad.

Til gengæld får begge typer af virksomheder naturligvis nye problemer: man kan bruge meget tid på at mene noget om mange ting på et diskusionsforum, og den der helt opgiver informationssøgning fordi det er nemmere at stille spørgsmål på nettet og sætte alle kollegaerne i gang med at svare, kan blive en dyr medarbejder. Tilsvarende er brugernes mere eller mindre gennemtænkte “tagging” ikke nogen erstatning for et velstruktureret videnssystem.

Men springet fra “smådrift” til “stordrift”, eller minefeltet mellem dem, får en helt anden karakter i kraft af “enterprise 2.0″ – hvis man kan styre det.

Alt dette, eller kernen af det, hørte jeg pludselig mig selv sige i mandag formiddag ved det første af seks møder i en ny serie om “enterprise 2.0″ i VidenDanmarks erfa-gruppe om SharePoint. Og Bent Schou bad mig viderebringe pointen; det er hermed gjort. Så har jeg da sagt tak for en god dag. SharePoint-gruppen (videngruppe i VidenDanmark) fik en god start på en ny fase med nye spændende deltagere, og med Peter Malling som oplægsholder og leder for en ny form, en struktureret blanding af præsentation, workshop og diskussion i en ramme af 6 arrangementer. Det kan anbefales. Læs mere på videndanmark.dk.

Udfordringer ved at realisere 2.0-potentialet

5. november 2009 af Rikke Friis Dam

I fritiden kommunikerer du og dine kollegaer formentlig lystigt på Facebook, LinkedIn og Wikipedia. Men i arbejdstiden rutscher jeres fingre, efter statistikkerne at dømme, ikke helt så hurtigt over tastaturet, når I skal dele viden gennem jeres intranet.

Når Web 2.0-værktøjer som eksempelvis wikis, blogs og personlige profiler anvendes til samarbejde og videndeling internt i organisationer, kaldes det Enterprise 2.0. Med Enterprise 2.0 får medarbejderne øget mulighed for at deltage og bidrage med deres viden, ligesom de gør i virtuelle netværk i deres fritid.

Enterprise 2.0 byder på mulighed for øget åbenhed, tillid, ligeværd og samarbejde i et mere kvalificeret netværk. Men når det kommer til realiteten står flere forhindringer i vejen. Det, der kunne blive til en positiv ”business revolution”, forbliver alt for ofte ”business as usual”.

Tre væsentlige årsager
Der er tre væsentlige årsager til, at 2.0-potentialet ikke realiseres i organisationerne:

1. Lavpraktiske kursusaktiviteter står nogle gange alene: Ofte er det ikke tilstrækkeligt motiverende og trygt for selvledende videnmedarbejdere at få introduceret et nyt værktøj på en måde, hvor fokus overvejende er på teknikaliteter. Medarbejderne bliver motiveret af at lære om, hvordan værktøjet helt konkret kan bidrage til en forbedring af deres arbejdsopgaver og samarbejdet.

2. Dårlige erfaringer fra tidligere IT-tiltag: Nogle af medarbejderne bærer rundt på frustrationer over informationer placeret i svært tilgængelige, IT-baserede informationssiloer og mangelfulde muligheder for søgning på tværs af drev, vedhæftede filer og mails. Det smitter af på nye IT-tiltag.

3. Enterprise 2.0 forandrer arbejdsprocesser og samarbejdskulturen: Det truer medarbejdernes trygge dagligdag. Herudfra springer flere typer reaktioner i form af åben eller subtil modstand. Udfordringen er større end de fleste regner med.
Det bliver særlig tydeligt, når medarbejderne skal samarbejde om at skrive wiki-sider. Wiki-sider er tekst-dokumenter, der ligner Word-dokumenter, men som typisk forfattes i åbent samarbejde og er tilgængelige for andre. Nogle medarbejdere mister eksempelvis lysten til at realisere potentialet for virtuelt samarbejde, fordi de føler, de mister kontrol, når kollegaer kan skrive om i deres tekst. Og de er nervøse for at intimidere deres kollegaer ved at skrive om i deres tekst.

Det skaber uvished og utryghed, hvis organisationen ikke formår at facilitere den fornødne tillid hos den enkelte og at skabe et tillidsfuld, virtuelt, socialt rum med eksempelvis guidelines, alle kender til og anerkender.

Samarbejdskulturen i organisationer er som store supertankere. Der skal kraft og vedholdenhed til at forandre kurs – også selvom kursen går i en bedre retning end den gamle. Organisationer kan spare tid og penge ved fra starten at facilitere den forandrede samarbejdskultur med udgangspunkt i forandringsledelsen, så det bliver både attraktivt og trygt at prøve kræfter med Enterprise 2.0.

Vi går dybere ind i udfordringer, potentialer, cases og konkrete faciliteringsråd på VidenDanmarks seminar og workshop om Business 2.0 den 6. januar 2010. Du kan også læse vores mere dybdegående analyse af udfordringer og konkrete faciliteringsråd i artiklen, ’Sociale medier – organisatoriske potentialer og udfordringer’, der netop er udkommet i Børsen Ledelseshåndbøger – Knowledge Management.

Rikke blogger hver uge på www.enterprise20.dk

Enterprise 2.0 på fremmarch

21. august 2009 af Charlotte Winther

Ifølge AIIM (Association for Information and Image Management, også kendt som “the enterprise content management – ECM – association”) er der sket en markant stigning i forståelsen af, hvordan Web 2.0 teknologier såsom wikis, blogs, diskussionsfora og sociale netværk kan bruges til at forbedre samarbejde og videndeling i forretningssammenhæng.

En nylig undersøgelse viser, at en fjerdedel af de adspurgte virksomheder er i gang med at implementere Enterprise 2.0 værktøjer i hele deres organisation. Dette er en fordobling i ft starten af 2008, hvor det kun var 12% af virksomhederne. Kun 17% af virksomhederne indrømmer ikke at kende noget til Enterprise 2.0 teknologier, imod 40% i starten af 2008. Derimod mener 50% af videnmedarbejderne i dag, at Enterprise 2.0 er vigtig eller meget vigtig for deres forretningsmål og succes.

Dette er jo en markant udvikling. Enterprise 2.0 kan således ikke længere siges at være for de indviede, det er lige så stille ved at være noget, der bare skal på plads. Tendensen er tydelig. På en international intranetkonference i Amsterdam i maj diskuterede man således ikke, hvorvidt man skulle bruge de sociale medier, men udelukkende hvordan. Eneste nedslående nyhed er, at 71% af de adspurgte mener, at det fortsat er lettere at lokalisere ”viden” på internettet frem for de virksomhedsinterne systemer.

Måske er vi endelig ved at få nogle systemer, der understøtter den menneskelige adfærd, således at vi som brugere ikke længere i nær så høj grad skal tilpasse os systemerne. Og så skulle det gerne efterhånden bliver nemmere at lokalisere den virksomhedsinterne viden.

Omvendt kan vi konstatere, at virksomhederne endnu engang halser efter udviklingen. Web 2.0 fungerer fortræffeligt i privatsfæren, hvor den kan blomstre vildt og frodigt, og hvor kun fantasien sætter begrænsninger. I virksomhedsintern sammenhæng bliver det – pga af en lang række hensyn – en nogen mere tandløs affære.

Kan Enterprise 2.0 overhovedet fungere efter hensigten? Jeg mener klart ja. Virksomheder er (som så meget andet her i livet) i bund og grund noget rod – og alverdens systemer kan ikke ændre på denne realitet. Med Enterprise 2.0 bevæger vi os i retning af nogle systemer, der kan understøtte den grundlæggende menneskelige virkelighed.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

IT udviklingsprojekter i gymnasiet

Der har de seneste år været og er stadig mange forsøg med at anvende IT i gymansiet.

 

Nedenstående oversigt er hentet fra http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/It-anvendelse/Skoleprojekter.aspx

 

Skoleprojekter

Her kan du læse mere om de 12 skoleprojekter, der er blevet udvalgt til at deltage i det videre forløb for forskningsprojektet om it-anvendelse.

Forskningsprojektet ”Undervisningsorganisering, -former og –medier, – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser” er et rammesat projekt, hvor skolerne har kunnet indsende konkrete projekter der er aktualiseret i perioden 2010-2011.

Undervisningsministeriet i overensstemmelse med forsknings- og udviklingsprojektet har i samarbejde med forskningsdelen af projektet udvalgt 12 projekter.

12 udvalgte projekter

Nedenfor er de 12 projekter, der er en del af det overordnede forskningsprojekt. Inklusive projektbeskrivelser og midtvejsrapporter.

Borupgaard Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF: iPhone/iPod touch i undervisningen i gymnasiet.

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

CELF Nykøbing Falster: Udvikling af platform for øget udbud af valgfag i områder med stor geografisk spredning blandt eleverne

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport 

Faaborg Gymnasium med flere: Processkrivning og elektronisk lektieværksted med Elluminate

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

HF-centret Efterslægten: Brug af digitale medier og netmedieret kommunikation i forbindelse med formidling

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

IBC Kolding: Læring i gymnasiet gennem samarbejde i netværk

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport 

Anden midtvejsrapport

Københavns VUC: Fifty-fifty på KVUC

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Langkær Gymnasium: IT-baseret læring /It værksteder

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Viborg Tekniske Gymnasium og Viborg Handelsgymnasium: Web 2.0 som afsæt for samarbejde

Projektbeskrivelse

 

 

 

 

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Niels Brock: Kollaborativ læring

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Næstved Gymnasium og HF: Web 2.0 generationen – den visuelle og zappende virkelighed – nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport 

Anden midtvejsrapport 

Rysensteen Gymnasium: Sproglab og IT i sprogfag

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Tietgenskolen: Pædagogisk it-anvendelse

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport 1

Anden midtvejsrapport

Århus Statsgymnasium: Den papirløse klasse

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

vidensarbejderen…

Jeg faldt over denne del af blogindlægget

connected more so to the external environment than whatever internal team they happen to be working with. – og tænkte, – det har jeg set flere eksempler på, og hvilke konsekvenser har det egentlig såfremt det faktisk generelt gør sig gældende og der bliver flere og flere vidensarbejdere

Det er hentet fra http://www.jarche.com/2011/10/the-new-knowledge-worker/

The new knowledge worker

Posted on October 1st, 2011 by Harold Jarche

What are knowledge workers? Are they a new breed or just a variation of the 20th century professional class? Neal Gorenflo, co-founder and publisher of Shareable Magazine, has identified (a very preliminary idea) a certain type of knowledge worker:

  • Knowledge workers understand information as currency. Sharing is a core strategy for success even in a corporate context. This can bring knowledge workers to the commons. 
  • Their worldview is informed by systems thinking or is polyglot. It’s not informed by a single political ideology.
  • They understand that influence depends on the ability to persuade, and that choice of language is important. They will not use political language that has been marginalized. They’re all in this sense salespeople.
  • Knowledge workers can become moderate radicals, meaning they believe that fundamental change is needed but are politically a mixed bag, they borrow ideas from left and right, from religion, from science. And they have friends and relatives on both side of the political spectrum.
  • They do not have stable identities or their identities are not wrapped up in a single belief system. They are always wondering who they are. This is a source of angst.  But what they lack in identity, they make up for in opportunity. They have options.

My first reaction to this list was how obvious it is that these knowledge workers practicecritical thinking; questioning all assumptions, including their own. These knowledge workers are united by networked and social learning and connected more so to the external environment than whatever internal team they happen to be working with. They have the long view, often unencumbered by dogma, but also short on quick, simple answers. They see the humour in H.L. Mencken’s comment that, “For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.”

If this is the new knowledge worker, what could that mean for the 21st century workplace?

  • We are already seeing the knowledge worker (creative, passionate, innovative) marketplace becoming more competitive.
  • Organizations may have to become more flexible and caring to attract good talent.
  • Organizations & corporations may have to become more ethical and less politicized.
In the long run, this should be a good thing; but what about the rest of the workforce?Stories from the economic edge indicate frustration and desperation with a broken system. How do we get to a state of enlightened organizations in a transparent environment providing meaningful ways for people to contribute to society? The new knowledge workers may have some of the answers, if they decide to flex their minds and their networks. As a knowledge worker, with the luck and skill to be in this situation, there are some big responsibilities to shoulder very soon. Is it time to lead, follow, or get out of the way?
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Brug LEAN på din virksomheds kommunikation

Den finske blogger Esko Pilki skriver mange spændende blogindlæg inden for videndeling, IT, virksomhedsstrategi, kommunkation

Her er pt seneste eksempel, der kort fortalt argumenterer for at det er relevant og nødvendigt at anvende LEAN på alle processer, ikke bare samlebåndet,  men også også de bløde interaktive, også kaldet samtale, møder og kommunikation…

Waste seems like a straightforward term, but lean thinking has given new meaning to the word. In lean vocabulary, anything that does not create value, slows one down, or does not contain potential for learning is waste. A thing or a document sitting around waiting to be used is waste. Making something that is not needed is waste. Motion is waste. Transportation is waste. Waiting is waste. Any extra processing steps are waste.

The concept of waste has lately been transferred from manufacturing to other practices like product development. According to lean principles, when a development project is started, the goal is to complete it as rapidly as possible. In a sense, ongoing development projects are just like inventory sitting around in a factory. Design and prototypes are only valuable when customers are involved.

Eliminating waste is the most fundamental lean principle. Thus the first step to implementing lean development is learning to see waste, uncovering the sources and to eliminate them.

We recently studied the product development methodology of a large Finnish multinational company. They have been extremely successful in the past, leading most of the markets they have been targeting. However, many people have lately voiced their concern that there have been unnecessary delays in getting new products to market. We gathered input from managers and network partners to understand the main barriers to accelerating time-to-market.

The interesting thing raised was a division to two main areas of concern: technology/processes and social interaction. We asked people what percentage of the barriers might belong to the technology/processes side and what percentage would be on the social interaction side. The answers were almost unanimous: over 75 percent of the reasons for slow time-to-market belong to the social interaction side. This was curious because almost all approaches to be more agile and to take waste out of the system were historically on the technology/processes side in this organization.

People are used to lean thinking what comes to technology and processes but it is still very rare to look at taking waste out of communication and to increase the value of interaction. Many managers still trivialize the power of conversation. They think that communication issues are soft compared to the hard issues of technology and process.

We still don’t understand that work IS communication: we live and work in a network of conversations and conversations are never neutral. They always affect the quality and pace of the outcome. Communication either accelerates or slows down. Communication creates value or creates waste. Communication creates energy and inspiration or takes energy away and reduces inspiration.

The world around us is changing. The interactions in static mass manufacturing were very different from the interactions in complex, dynamic, knowledge-based work. Many managers possess the skills that meet the challenges of static conditions. Those conditions are based on predictability and systems thinking where the crucial variables are known in advance. The main risk factor is the accuracy of the predictions.

In a static environment, you know how each role fits within the larger system. You know how the processes work and you don’t want deviations. You know what it takes to make the products and you don’t want people experimenting and making things up. You want everyone to do his and her part and not get in each others way. Roles and organizational units are separated from other roles and other units. You as a manager do the coordination and share the information necessary for each to make their planned contribution and no more.

In dynamic business conditions the management practices described above cause damage and create waste rather than value.

If you cannot predict you have to invest in real-time learning and iterations instead of more predictions. Success is based on speed of learning and responsiveness. Learning is not based on manuals or instructions but value creating conversations linking interdependent people. The question is what is the design of a valuable conversation? We spend countless hours attending meeting and sending/answering emails, but the nature of those hours goes unexamined. Most people think that a conversation is inherently valuable. The challenge we face today is to deepen our awareness how conversations create either value or waste. The goal is not just to be more social.

The agile manifesto points out that individuals in interaction are more important than processes and tools. Working prototypes are more important than documentation. Customer collaboration is more important than contracts and most importantly responding to change is more important than following a plan.

Creating value or waste is a result from how we interact.

It is important to be more lean than social!”

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Social Flow and the Paradox of Exception Handling in ACM

Social Flow and the Paradox of Exception Handling in ACM.

Posted in Uncategorized | Leave a comment