Lektionsplan

Det kan volde problemer at få adgang til teksterne direkte fra de links der er nedenunder hver tekst da du være logget ind som studerende på campusnet. Tak til vores gode wikiuser 0058 som derfor anbefaler følgende:

  1. Åben en webbrowser
  2. Naviger til url: http://cn.asb.dk og login
  3. Herfra vælger du linket bibliotek øverst i vinduet
  4. Åbne endnu et browser vindue mere og navigere tilhttps://itko2012.wordpress.com/lektionsplan/, hvor du nu kan hente filerne.

Lektion 1: Introduktion

Primære tekster

Miller, Katherine. (2010). Chapter 13: Technological processes. In: Miller, Katherine: Organizational communication: Approaches and processes, 5, pp. 237-256. Boston: Wadsworth Cengage Learning http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompe ndium/10111_Miller.pdf

 

 

Miller, Katherine. (2010). Chapter 14: The changing landscape of organizations. In: Miller, Katherine: Organizational communication: Approaches and processes, 5, pp. 257-273. Boston: Wadsworth Cengage Learning http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompe ndium/10112_Miller.pdf

 

Berners-Lee, Tim (1989) Information Management: A Proposal The World Wide Web Consortium (W3C) http://www.w3.org/History/1989/proposal.html

O’Reilly, Tim (2005) What is Web 2.0?: Design patterns and Business Models for the next generation of software. O’Reilly Media, Inc. Available at: http://oreilly.com/web2/archive/what-is- web-20.html

Andrew, P. McAfee. (2006). Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration. In: MIT Sloan Management Review, Vol. 47, Iss. 3, pp. 21-. http://www.baser.dk/login?url=http://proquest.umi.com/ pqdlink?did=1020961391&Fmt=7&clientId=5175&RQT =309&VName=PQD

Stenmark, Dick (2005) How intranets differ from the web: Organisational cultur’s effect on technology. In: Proceedings of ECIS2005, Regensburg, Germany, 26–28 May 2005 Available at: http://www.viktoria.se/~dixi/publics.htm

Sekundære tekster

Bindslev, Jesper & Froda, Jon (2006). Web 2.0 = PR 2.0? In: Kommunikationsforum.dk, onsdag d. 15. februar 2006 http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=1226 9

Munk, Timme Bisgaard (2009). Hvordan bruger virksomheder Web 2.0? McKinsey har svaret. In: Kommunikationsforum.dk, onsdag d. 9. september 2009 http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/hvordan-bruger-virksomheder-web-to-nul-mckinsey-har-svaret

Bughin, Jacques; Manyika, James & Miller, Andy (2008). McKinsey Global Survey Results: Building the Web 2.0 Enterprise In: McKinsey Quarterly.com, July 2008
https://www.mckinseyquarterly.com/Building_the_Web_20_Ente rprise_McKinsey_Global_Survey_2174 (free registration required)

Chui, Michael; Miller, Andy & Roberts, Roger P. (2009). Six ways to make Web 2.0 work. In: McKinsey Quarterly, Iss. 2, pp. 64-73. http://www.baser.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login .aspx?direct=true&db=bth&AN=37815632&site=ehost-live

Bughin, Jacques. (2009). How companies are benefiting from Web 2.0: Selected McKinsey Global Survey Results. In: McKinsey Quarterly, Iss. 4, pp. 84-85. http://www.baser.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login .aspx?direct=true&db=bth&AN=45074314&site=ehost-live

McAfee, Andrew. (2009) Shattering the Myths About Enterprise 2.0. (2009). Harvard Business Review, Vol. 87, Iss. 11, pp. 1-6. http://www.baser.dk/login?url=http://search.ebscohost.com/login .aspx?direct=true&db=bth&AN=47715855&site=ehost-live

Stenmark, Dick (2005) Knowledge sharing on a corporate intranet: Effects of re- instating web authoring capabilities In: Proceedings of ECIS 2005, Regensburg, Germany, 26-28 May 2005 Available at: http://www.viktoria.se/~dixi/publics.htm

Stenmark, Dick (2008). Web 2.0 in the business environment: The new intranet or a passing hype? In: Proceedings ECIS 2008, Galway, Ireland, June 9-11, 2008 Available at: http://www.viktoria.se/~dixi/publics.htm

Lektion 2: Intranet, Extranet, Internet, – fra videndeling til innovation.

Primære tekster

Nonaka, Ikujiro. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. In: Organization Science, Vol. 5, Iss. 1, pp. 14-37. http://www.baser.dk/login?url=http://search.ebscohost. com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=7098440&sit e=ehost-live

Busch, Peter; Jensby Mortensen, Morten & Svensson, Bo Hembæk (2000). Whitepaper om Videnstyring: overblik og referenceramme. Convergens inspirationsbog no. 1
http://www.convergens.dk/website/0/0237C7DA9975D F7FC1257162002C3C29/$file/Whitepaper_om_Videns 070_Moeller.pdf tyring.pdf

Sekundære tekster

Damsgaard, Jan & Scheepers, Rens (2001). Using Intranet Technology to Foster Organizational Knowledge Creation In: Proceedings of the 9th European Conference on Information Systems, Global Co-operation in the New Millennium, ECIS 2001, Bled, Slovenia, June 27-29, 2001 Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.7.4583

Møller, Mads Richard. (2002). Chapter 5: Virksomheden og de tre net. In: Møller, Mads Richard: Behind the firewall: danske erfaringer med intranet og virksomhedsportaler, pp. 165-181. København: Børsen http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10

Campbell, Robert A. (2008). Chapter Appendix: Social software in the enterprise: A review of the literature. In: Cook, Niall: Enterprise 2.0: How social software will change the future of work, pp. 133-159. Surrey: Gower Publishing http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 066_Campbell.pdf

Lektion 3: Den digitale kommunikation som kompleksitetsmaskine 

Primærtekster

 

Brynjolfsson, Erik; Hofmann, Paul & Jordan, John. (2010). Cloud computing and electricity: beyond the utility model. In: Communications of the ACM, Vol. 53, Iss. 5, pp. 32-34. http://www.baser.dk/login?url=http://doi.acm.org/10.11 45/1735223.1735234

Qvortrup, Lars. (2006). Chapter 10: Dag 10: Det digitale netværk, den globale kompleksitetsmaskine. In: Qvortrup, Lars: Det hyperkomplekse samfund: 14 fortællinger om informationssamfundet, 2, pp. 193- 231. København: Gyldendal http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompe ndium/10067_Qvortrup.pdf

 

Sekundærtekster

Qvortrup, Lars. (2006). Chapter 2: Dag 2: Informationssamfundet: Noget litteratur og en tese. In: Qvortrup, Lars: Det hyperkomplekse samfund: 14 fortællinger om informationssamfundet, 2, pp. 19-31. København: Gyldendal http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 068_Qvortrup.pdf

Qvortrup, Lars. (2006). Chapter 9: Dag 9: Funktionssystemer og symbolsk generaliserede medier. In: Qvortrup, Lars: Det hyperkomplekse samfund: 14 fortællinger om informationssamfundet, 2, pp. 173-192. København: Gyldendal http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 069_Qvortrup.pdf

Cheney, George; Christensen, Lars Thøger; Zorn, Theodore E. & Ganesh, Shiv. (2004). Chapter 12: The meanings and uses of organizational communication technologies.  In: Cheney, George; Christensen, Lars Thøger; Zorn, Theodore E.; & Ganesh, Shiv: Organizational communication in an age of globalization: Issues, reflection, practices, pp. 345-376. Prospect Hights, Illinois: Waveland Press http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 115_Cheney.pdf

Lektion 4: Nye betingelser for kommunikation og ledelse
Primære tekster

Li,  Charlene.  (2010).   Chapter  2:  The  ten  elements  of  oppenness.   In:  Li,  Charlene:  Open  leadership:  How  social   technology  can  transform  the  way  you  lead,  pp.  17-­48.   San  Francisco:  Jossey-­Bass   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompe ndium/10071_Li.pdf

Desanctis,  Gerardine;;  Dickson,  Gary  &  Price,  Robert.   (2001).   Chapter  1:  Information  technology  management:   perspective,  focus,  and  change  in  the  twenty-­first   century.   In:  Dickson,  Gary  &  Desanctis,  Gerardine:  Information   technology  and  the  future  enterprise:  new  models  for   managers,  pp.  1-­24.   Upper  Saddle  River:  Prentice-­Hall   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompe ndium/10077_Desanctis.pdf
Sekundære tekster

Finnemann,  Niels  Ole.  (2010).   Chapter  5:  Internettet  som  nyt  vilkår  for  virksomhedernes  PR.   In:  Merkelsen,  Henrik  &  m.fl:  Håndbog  i  strategisk  public   relations,  pp.  107-­135. Frederiksberg:  Samfundslitteratur http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 034_Finnemann.pdf

Nunamaker,  Jay  F;;  Briggs,  Robert  O  &  Vreede,  Gert-­Jan  de.   (2001).   Chapter  4:  Value  creation  technology:  changing  the  focus  to  the   group. In:  Dickson,  Gary  &  Desanctis,  Gerardine:  Information   technology  and  the  future  enterprise:  new  models  for  managers,   pp.  102-­124.   Upper  Saddle  River:  Prentice-­Hall   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 077_Nunamaker.pdf

Desanctis,  Gerardine;;  Staudenmayer,  Nancy  &  Wong,  Sze  Sze.   (2010).   Chapter  6:  Interdependence  in  virtual  organizations.   In:  Cooper,  Cary  L.  &  Rousseau,  Denise  M.:  The  Virtual   Organization  (Trends  in  organizational  behavior,  Vol.  6,   published  as  a  supplement  to  Journal  of  Organizational   Behavior,  Vol.  20),  pp.  81-­104.   West  Sussex:  John  Wiley  &  Sons   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 072_DeSanctis.pdf

Lektion  5: Nye organisationsformer

Primære  tekster

Fulk,  Janet  &  Desanctis,  Gerardine.  (1995).   Electronic  Communication  and  Changing   Organizational  Forms.   In:  Organization  Science,  Vol.  6,  Iss.  4,  pp.  337-­349.   http://www.baser.dk/login?url=http://search.ebscohost. com/login.aspx?direct=true&db=ehh&AN=4435370&sit e=ehost-­live

Poole,  Marshall  Scott.  (1999).   Chapter  15:  Organizational  challenges  of  the  new   forms.   In:  Desanctis,  Gerardine  &  Fulk,  Janet:  Shaping   organizational  form:  Communication,  connection,  and   community,  pp.  453-­471.   Thousand  Oaks:  SAGE  Publications   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompe ndium/10109_Poole.pdf

Sekundære  tekster

Dutton,  William  H.  (1999).   Chapter  16:  The  virtual  organization:  Tele-­access  in  business   and  industry.   In:  Desanctis,  Gerardine  &  Fulk,  Janet:  Shaping  organizational   form:  Communication,  connection,  and  community,  pp.  473-­495.   Thousand  Oaks:  SAGE  Publications   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 110_Dutton.pdf  

Victor,  Bart  &  Stephens,  Carroll.  (1999).   Chapter  14:  The  dark  side  of  the  new  organizational  forms.   In:  Desanctis,  Gerardine  &  Fulk,  Janet:  Shaping  organizational   form:  Communication,  connection,  and  community,  pp.  447-­452.   Thousand  Oaks:  SAGE  Publications   http://www.baser.dk/login?url=http://lib.asb.dk/ecompendium/10 108_Victor.pdf


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s