IT udviklingsprojekter i gymnasiet

Der har de seneste år været og er stadig mange forsøg med at anvende IT i gymansiet.

 

Nedenstående oversigt er hentet fra http://www.uvm.dk/Uddannelse/Gymnasiale%20uddannelser/Om%20gymnasiale%20uddannelser/Fokusomraader/It-anvendelse/Skoleprojekter.aspx

 

Skoleprojekter

Her kan du læse mere om de 12 skoleprojekter, der er blevet udvalgt til at deltage i det videre forløb for forskningsprojektet om it-anvendelse.

Forskningsprojektet ”Undervisningsorganisering, -former og –medier, – på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser” er et rammesat projekt, hvor skolerne har kunnet indsende konkrete projekter der er aktualiseret i perioden 2010-2011.

Undervisningsministeriet i overensstemmelse med forsknings- og udviklingsprojektet har i samarbejde med forskningsdelen af projektet udvalgt 12 projekter.

12 udvalgte projekter

Nedenfor er de 12 projekter, der er en del af det overordnede forskningsprojekt. Inklusive projektbeskrivelser og midtvejsrapporter.

Borupgaard Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF: iPhone/iPod touch i undervisningen i gymnasiet.

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

CELF Nykøbing Falster: Udvikling af platform for øget udbud af valgfag i områder med stor geografisk spredning blandt eleverne

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport 

Faaborg Gymnasium med flere: Processkrivning og elektronisk lektieværksted med Elluminate

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

HF-centret Efterslægten: Brug af digitale medier og netmedieret kommunikation i forbindelse med formidling

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

IBC Kolding: Læring i gymnasiet gennem samarbejde i netværk

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport 

Anden midtvejsrapport

Københavns VUC: Fifty-fifty på KVUC

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Langkær Gymnasium: IT-baseret læring /It værksteder

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Viborg Tekniske Gymnasium og Viborg Handelsgymnasium: Web 2.0 som afsæt for samarbejde

Projektbeskrivelse

 

 

 

 

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Niels Brock: Kollaborativ læring

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Næstved Gymnasium og HF: Web 2.0 generationen – den visuelle og zappende virkelighed – nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport 

Anden midtvejsrapport 

Rysensteen Gymnasium: Sproglab og IT i sprogfag

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Tietgenskolen: Pædagogisk it-anvendelse

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport 1

Anden midtvejsrapport

Århus Statsgymnasium: Den papirløse klasse

Projektbeskrivelse

Midtvejsrapport

Anden midtvejsrapport

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s