Øvelser

Øvelse lektion 5

Organisatorisk IT-kommunikation

2 x 5 punkts liste vedr. organisatoriske muligheder og udfordringer

Ny teknologi skaber ofte både muligheder og udfordringer. Lav gruppens egen 5 punkts liste over nye muligheder og udfordringer i organsations/ kommunikationsprocesser der muliggøres/opstår med IT-baseret kommunikation. Dvs en liste med 5 positive muligheder og en liste med 5 (negative) udfordringer. Listerne skal laves på baggrund af faglitteraturen og eventuelt egne erfaringer.

 

Wiki-design og implementeringsproces

Hvor og hvordan skal der kommunikeres på den wiki som din virksomhed har bedt om at få designet og implementeret. Brug en rum-metafor til at beskrive de rum/situationer der skal  oprettes for at wikien kan bruges som en virtuel platform for intern kommunikation. Og lav desuden en plan for hvordan virksomheden step by step kan komme over på den virtuelle platform, se evt wemind.dk for inspiration.

 

 

 

 

 

 

Øvelser i lektion 2 og 3 mandag 1/11

Lektion 2
Øvelse i at starte en græsrods wiki  (uden top-down styring)

Lav mindst 2 poster på itko2012.pbwiki.com til fælles brug på holdet. Emner kan være alt I finder relevant for Jer selv og/eller andre på holdet.

Husk at opdele poster (i tilpas længde og emneafgrænsning) så de fungerer til brug i en wiki-hypertext-verden. Og husk at forsyne posterne med tags.

Diskutér hvilke ‘indekseringer’ I kunne tænke Jer på denne wiki. Skriv det ind på posten ‘indeksering’.

Lektion 3

For at koble teori og praksis, og for at give Jer alle førstehåndskendskab til de muligheder og udfordringer der ligger i at bruge en wiki, vil jeg gerne have at I bruger wikien som platform til at arbejde på og skrive Jeres whitepaper-opgave.  Det er altså ikke bare det endelige resultat, men også processen der skal ske på wikien.

I skal oprette en hovedpost der har navnet ‘gruppexx’ hvor xx er jeres gruppenr. Brug denne post som hovedside til de andre poster I opretter til opgaven. Lav link til Jeres side fra siden ‘Whitepaper grupper’.

Som det første skal I diskutere hvor meget og hvordan I kan bruges dagens tekster til Jeres whitepaper.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s